தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

மகிடாசுரன் அழிந்தானென மகிழ்வோடு 
 கொண்டாடும் நாள் 
இருளடைந்த வாழ்வு ஒளி கண்டதென 
களிப்போடு கொண்டாடும் நாள்
வளமான வாழ்வு வந்ததென வாஞ்சையுடன்
நம்பி மகிழ்ந்திடும் நாள்
இருள் மனங்கள் ஒளி பெற்றதென மருள் மனங்கள் 
தெளிந்த நாள் - இத் 
தீபாவளித் திருநாள்.

என்றென்றும் வாழ்வு ஒளிபெற 

இத்தீபாவளி நற்திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளும்
சந்திரகௌரி சிவபாலன் குடும்பத்தினர்கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணின் பெருமை உணர்வோம்!

ஒரு நாட்டின் உயர்வுக்கு ஆசிரியர் பங்கு

இலங்கைப் பயணம்