வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

வெள்ளி, 3 டிசம்பர், 2010

ஆன்மாவின் ஈடேற்றம்

                                                   ஆன்மாவின் ஈடேற்றம்

மரம் இறந்தால் விறகாகும்
மனிதன் இறந்தால் என்னாகும் என
மனம் உறுத்தக் கேட்டார் வைரமுத்து 
மனிதா!
உயிருடன் வாழும் காலம் வரை – நீங்கள் 
உலகில் ஊன்றிய சாதனைதான் யாதோ?
வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் என்றில்லாது
மாற்றான் வாழ்வுக்கு உதவ – உங்கள்
மனக்கிடங்கில் வழி இருக்க
பணக்கிடங்கு வெறுமையாகி விட்டதா?
கணக்கில்லா ஆசைகள் சுமந்து
மாசற்ற உடல் மண்ணுக்குள் மண்ணாகிடும்
மனிதநேயம் கொண்ட மானிடனே!
கருவிகள் சுமந்த உங்கள் உயிர்
பெருமைகள் சுமக்க வேண்டும்.
கருவிகளைத் தானமாய்த் தந்துவிட்டு
பெருமைகளைச் சுமந்து சென்றிடுங்கள்
மரித்த உடல் உலகில் 
தரிக்கும் சாதனை விரைவில்
இறக்கும் காலத்தின் முன்,
சிறக்கும் பணியைச் சொல்லிடுங்கள்
நிலைக்கும் அவயவங்கள் இறந்த பின்பும்
சிரிக்கும் அவை வேறுடலில்
உங்களால் வாழும் மனிதன்
பூஜிக்கும் மன வார்த்தைகள் - உங்கள்
ஆன்மாவிற்கு ஈடேற்றமாகும்.கருத்துகள் இல்லை:

வெற்றி நிலா முற்றம்

“சில செயல்கள் வேடிக்கையாக இருக்கலாம். ஆனால், அச் செயல்கள்தான் உலகில் பாதி மனிதர்களது இதயம் வெடிக்காமல் இருக்க  உதவும் வடிகாலாக இருக்...