வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2013

மூன்றாங்கால்


தோலுக்கும் எலும்புக்குமிடையே யாதுமில்லை
தேக்கிவைத்த கொழுப்பெல்லாம் தேய்ந்துதான் போனது
தூக்கித் தூக்கி வைக்கும் மூன்றாங்கால் - தான்
தூக்கியெல்லாம் தாங்குவதாய் ஓர் நினைப்பு

வெற்றி நிலா முற்றம்

“சில செயல்கள் வேடிக்கையாக இருக்கலாம். ஆனால், அச் செயல்கள்தான் உலகில் பாதி மனிதர்களது இதயம் வெடிக்காமல் இருக்க  உதவும் வடிகாலாக இருக்...