வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

சனி, 19 செப்டம்பர், 2015

அழகு தேடும் இளமை

   
 அழகு காட்டி ஆசை ஊட்டி
பணத்தை அள்ளப் பார்க்கும் கொடுமை
விலைக்குப் போகும் பொருளின் விலையை
விண்ணுக்குயர்த்தும் கொடுமை
மதி மயங்கும் இளமை தன்னை
மயக்கிப் போடும் வலிய புத்தி
மடையர்களாய் மயங்கும் நுகர்வோர் தம்மை
கணக்குப் போடும் முதலாளித் தன்மை

கல்லும் பொன்னிறமும் மலிந்த உடையில்
பணமும் மதிப்பும் மிதந்து நிற்கும்
மயங்கி நிற்கும் இளமை இங்கு
கறந்து நிற்கும் பெற்றோர் பணத்தை
கையில் புரளும் பணத்தின் பலத்தால்
கண்ணைக் கட்டி காசை எறியும்
கண் கெட்ட மனிதர் ஆட்டம்
எண்ணிப் பார்த்தால் ஏனோ வெறுப்பு

புடவைக் கடையிலோர் பெண்ணின் ஆட்சி
அடங்கிப் பணியும் கணவன் போக்கு
ஐரோப்பியத் தமிழன் முதலாளிப் போக்கில்
விற்பளையாளன் பயந்து நிற்கும் பாவக்காட்சி
தொட்ட ஆடை பார்க்க முடியும்
தொட்டு அணிய அநுமதி இல்லை
கட்டிப் பார்க்கா ஆடை வாங்கி
காட்சிப் படுத்தும் இளமையோ அதிகம்

நுகர்வோரை மதிக்காத முறையற்ற விற்பனையால்
ஐரோப்பியர் முன்னிலையில் தலைகுனியும் தமிழன்நிலை
பெருக்கத்து வேண்டுவது பணிவென்று அறியாத
படிப்பறிவற்ற பேதைகளால் தடுமாறும் தமிழனிங்கு
பணம்புரளும் கரங்களுள்ளோர் பணத்தை வழங்க
பாரிலுண்டு பல பரிதாப இல்லங்கள்
பலநாள் அணியா ஆடையின் நாட்டத்தால்
பணமும் மதிப்பும் இழத்தல் தகுமோ

சொல்வீர்! சொல்வீர்! சொல்வீர்!வெற்றி நிலா முற்றம்

“சில செயல்கள் வேடிக்கையாக இருக்கலாம். ஆனால், அச் செயல்கள்தான் உலகில் பாதி மனிதர்களது இதயம் வெடிக்காமல் இருக்க  உதவும் வடிகாலாக இருக்...