வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2016

காதலர் தினம் 2016
உலகவலத்தில் மனிதன் உருவாக உதவிடும் காதல் 
காதல் இல்லையெனில்   உயிர்கள் தான் ஏது?                                                                                                   
கடவுளுக்கும் புழு பூச்சிக்கும் காதல்
கண்டவுடன் கவர்வது காதல் 
காத்திருக்காமல் மலர்வது காதல்
வார்த்தைக்குள்ளே தேனைக் கலந்து 
வாரி இறைப்பது காதல்
அணைப்புக்குள்ளே மலரை வைத்து
அள்ளிச் சொரிவது காதல்

பொய்யும் மெய்யும் கலந்தே தருவது
போதை மனிதனாய் உலாவ விடுவது
பெற்றவர் கண்களை மறைக்க வைப்பது
தமக்குள்ளே ஒரு உலகை வைத்து
தரையில் நிற்காது வாழ வைக்கும் காதல்

உலகம் உள்ளவரை தொடரும் காதல்
உயிர்கள் உள்ளவரை மலரும் காதல்
காதலும் தேய்வதில்லை 
காதலர் தினமும் ஓய்வதில்லை

எங்கிருந்தோ வந்தான்

                                    இவ்வருடம் 2017   ஆடி அமாவாசையில் ஒரு சிந்தனை  நிலைத்து நின்ற கண்கள் , நிதானம் இழந்த உணர்வுக...