காதலர் தினம் 2016
உலகவலத்தில் மனிதன் உருவாக உதவிடும் காதல் 
காதல் இல்லையெனில்   உயிர்கள் தான் ஏது?                                                                                                   
கடவுளுக்கும் புழு பூச்சிக்கும் காதல்
கண்டவுடன் கவர்வது காதல் 
காத்திருக்காமல் மலர்வது காதல்
வார்த்தைக்குள்ளே தேனைக் கலந்து 
வாரி இறைப்பது காதல்
அணைப்புக்குள்ளே மலரை வைத்து
அள்ளிச் சொரிவது காதல்

பொய்யும் மெய்யும் கலந்தே தருவது
போதை மனிதனாய் உலாவ விடுவது
பெற்றவர் கண்களை மறைக்க வைப்பது
தமக்குள்ளே ஒரு உலகை வைத்து
தரையில் நிற்காது வாழ வைக்கும் காதல்

உலகம் உள்ளவரை தொடரும் காதல்
உயிர்கள் உள்ளவரை மலரும் காதல்
காதலும் தேய்வதில்லை 
காதலர் தினமும் ஓய்வதில்லை

கருத்துகள்

Jeevalingam Yarlpavanan Kasirajalingam இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
"காதலும் தேய்வதில்லை
காதலர் தினமும் ஓய்வதில்லை" என
அருமையாகச் சொன்னீர்கள்!

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணின் பெருமை உணர்வோம்!

ஒரு நாட்டின் உயர்வுக்கு ஆசிரியர் பங்கு

இலங்கைப் பயணம்